M.P. 2013 nr 0 poz. 453

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 453 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-16-2013 w sprawie mianowania ambasadora rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Artura LORKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-27
Data wydania: 2013-04-03
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 453