M.P. 2013 nr 0 poz. 464

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 464 Rej. 86/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 120

7) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gąsior Julian,

2. Parzelska Józefa Barbara,

3. Pikulicki Tadeusz, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

4. Góralczyk Krzysztof,

5. Jastrzębiec-Czepielewski Andrzej Jerzy,

6. Krzyżak Henryk,

7. Kurczych Wiesław Piotr,

8. Skałbania Adam,

9. Włodarczyk Piotr Józef, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Gębara Andrzej, 1

1. Smoła Jerzy Piotr, 1

2. Stasielak Tadeusz Stanisław, 1

3. Szczypczyński Tadeusz, 1

4. Szeląg Jacek Władysław, 1

5. Tumanik-Banasik Waleria Maria. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-28
Data wydania: 2013-03-07
Data wejścia w życie: 2013-03-07
Data obowiązywania: 2013-03-07
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 464