M.P. 2013 nr 0 poz. 533

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 533 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759 i 154

4) obwieszcza się, co następuje: Do obsadzenia pozostają:

1) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie po odwołanym komorniku Piotrze Dariuszu Kęsickim prowadzącym kancelarię w Szczytnie przy ul. Leyka 23a/63; osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komor nika; wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;

2) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Żywcu po odwołanym komorniku Macieju Szoskim prowadzącym kancelarię w Żywcu przy ul. Kościuszki 33a/207; osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika; wnios ki o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-06-14
Data wydania: 2013-05-31
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 533