M.P. 2013 nr 0 poz. 569

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 569 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2013 r. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) ogłasza się, że:

1) średnia cena tony miedzi za czerwiec 2013 r. wynosi 22 735 zł;

2) średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2013 r. wynosi 2203 zł. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-07-08
Data wydania: 2013-07-04
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 569