M.P. 2013 nr 0 poz. 86

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 86 OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 8 lutego 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 i Nr 240, poz. 1430 oraz z 2012 r. poz. 63

7) obwieszcza się, co następuje: W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały utworzone:

1) stanowisko oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gdyni;

2) dwa stanowiska oficerskie prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie. Prokurator Generalny: A. Seremet

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-18
Data wydania: 2013-02-08
Organ wydający: PROKURATOR GENERALNY
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 86