M.P. 2013 nr 0 poz. 99

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 99 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-9-2013 w sprawie mianowania ambasadora rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jerzego MARGAŃSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-25
Data wydania: 2013-01-08
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 99