M.P. 2013 poz. 625

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 625 Rej. 179/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 120

7) w uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych – zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka odznaczeni zostają ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dębska Małgorzata,

2. Dębski Janusz Zbigniew,

3. Ekielska Wanda Janina,

4. Ekielski Adam,

5. Gawrońska Małgorzata Stanisława,

6. Gawroński Zdzisław Stanisław,

7. Jarząbek Zofia,

8. Jarząbek Józef,

9. Konczal Aleksandra Maria,

10. Konczal Jacek, 1

1. Kubis Katarzyna Maria, 1

2. Kubis Sebastian Antoni, 1

3. Matuszewska Elżbieta Maria, 1

4. Matuszewski Paweł Franciszek, 1

5. Muras Iwona Danuta, 1

6. Muras Piotr, 1

7. Rutkowska Hanna, 1

8. Rutkowski Janusz Wacław, 1

9. Sadowniczek Irena,

20. Sadowniczek Dariusz, 2

1. Steffen Agnieszka Maria, 2

2. Steffen Paweł, 2

3. Urbanek Marzanna Teresa, 2

4. Urbanek Jarosław Marek, 2

5. Wasiak Mariola, 2

6. Wasiak Jacek, 2

7. Wolska Irmina Maria, 2

8. Wolski Leszek, 2

9. Wykowski Stefan Adam. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-02
Data wydania: 2013-05-22
Data wejścia w życie: 2013-05-22
Data obowiązywania: 2013-05-22
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 poz. 625