dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: przepustki graniczne

Dz.U. 2001 nr 37 poz. 446

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 paź- dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz- nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza […]

Dz.U. 2001 nr 37 poz. 447

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2759 — Poz. 447 447 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew”. Na podstawie art. 17 ust. 1a […]

Dz.U. 2001 nr 37 poz. 448

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2761 — Poz. 448 448 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Na podstawie art. 17 ust. […]

Dz.U. 2001 nr 37 poz. 449

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2763 — Poz. 449 449 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na podstawie art. 17 ust. 1a […]

Dz.U. 2001 nr 37 poz. 450

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2765 — Poz. 450 450 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec”. Na podstawie art. 17 ust. 1a […]

Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1099

Dziennik Ustaw Nr 101 — 7437 — Poz. 1099 1099 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamie- rzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na podstawie art. 17 ust. […]

Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1208

Dziennik Ustaw Nr 113 — 8630 — Poz. 1208 1208 USTAWA z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamó- wieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 […]

Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1393

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9905 — Poz. 1393 Na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i […]

Dz.U. 2002 nr 72 poz. 664

Dz.U. 2002 Nr 72 poz. 664 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 […]

Dz.U. 2002 nr 82 poz. 743

Dziennik Ustaw Nr 82 — 5512 — Poz. 743 743 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. Na podstawie art. 20a ust. 5 ustawy z dnia 10 czerw- ca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA